Home : Leerplicht :Leerplichtambtenaren

Leerplichtambtenaren

Leerplichtambtenaren voor het Basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs in de RMC regio Fryslân Noord

 Ameland en Schiermonnikoog

 0519-555571 

 Mevr. E. de Vries 

 edevries@ameland.nl 

 Dantumadiel

 0511-426282

 Mevr. G. Koop

 mailto:gkoop@dantumadiel.nl

 Dongeradeel  0519-298888  Dhr. W. Eldering  w.eldering@ddfk.nl 

 Harlingen, Terschelling en Vlieland

 0517-492250

 Mevr. J. van der Veen

 J.vanderVeen@harlingen.nl

 Kollumerland c.a.

 0511-458888

 Mevr. L. Wijma

 mailto:l.wijma@kollumerland.nl

Voor de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarden en Waadhoeke kunt u contact opnemen met het centrale nummer van de gemeente Leeuwarden: 14 058, of een e-mail  sturen naar: leerplicht@leeuwarden.nl.

Leerplichtambtenaren voor het Middelbaar Beroepsonderwijs in de RMC regio Fryslân Noord 

Voor de alle gemeenten in de RMC regio Fryslân Noord  kunt u contact opnemen met het centrale nummer van de gemeente Leeuwarden: 14 058,  of een e-mail  sturen naar: leerplicht@leeuwarden.nl.

Links

Service: