Home : Leerplicht :Leerplichtambtenaren

Leerplichtambtenaren

Leerplichtambtenaren voor het Basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs in de RMC regio Fryslân Noord

 Ameland

 0519-555571 

 Mevr. E. de Vries 

 edevries@ameland.nl 

 Dantumadiel

 0511-426282

 Mevr. G. Koop

 gkoop@dantumadiel.nl

 Dongeradeel  0519-298888  Dhr. W. Eldering  w.eldering@ddfk.nl 

 Harlingen

 0517-492250

 Mevr. J. van der Veen

 J.vanderVeen@harlingen.nl

 Kollumerland c.a.

 0511-458888

 Mevr. L. Wijma

 l.wijma@kollumerland.nl

 Schiermonnikoog

 0519-555571

 Mevr. E. de Vries 

 mailto:s.vdzwaag@schiermonnikoog.nl

 Terschelling

 0517-492250

 Mevr. M. de Groot

 J.vanderVeen@harlingen.nl

 Vlieland

 0562-452700

 Dhr. R. Lanting

 r.lanting@vlieland.nl

Voor de gemeenten Ferwerderadiel, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel,
Menameradiel en Het Bildt kunt u contact opnemen met het centrale nummer van de gemeente Leeuwarden: 14 058,
of een e-mail  sturen naar:
leerplicht@leeuwarden.nl.

 

Leerplichtambtenaren voor het Middelbaar Beroepsonderwijs in de RMC regio Fryslân Noord 

 Kollumerland c.a.                      0511-458888              Mevr. L. Wijma                            l.wijma@kollumerland.nl  

Voor de overige gemeenten in de RMC regio Fryslân Noord  kunt u contact opnemen met het centrale nummer van de gemeente Leeuwarden: 14 058,  of een e-mail  sturen naar: leerplicht@leeuwarden.nl.

Links

Service: